เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


#พิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันปิยมหาราช (23 ตุลา) ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่


วันนี้เวลา 19.00 น. นางสาวนุจรีย์ ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วย จ.อ. เวชยันต์ หนูรักษา ปลัดเทศบาล และหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) เนื่องในวันปิยมหาราช โดยมีนายนพดล กีรติกรพิสุทธิ์ นายอำเภอทุ่งใหญ่ เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้น ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-18
2019-05-31
2019-05-01
2019-02-13