เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอเชิญร่วมงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ_พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่


เทศบาลตำบลท่ายาง ขอเชิญร่วมงานต้อนรับปีใหม่วิถีพุทธ พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ ในวันพุธที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2563 ณ ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช ตามรายเอียดกำหนดการดังนี้ เวลา 06.00 น. - พระสงฆ์ ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน พร้อมกัน ณ ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า เจ้าหน้าที่ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์ เวลา 07.00 น. - ประธานในพิธี เดินทางถึงบริเวณพิธี - พระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ พร้อมบนอาสน์สงฆ์ - ประธานในพิธีจุดธูป เทียน บูชาพระรัตนตรัย ผู้ร่วมพิธีกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัย อาราธนาศีล สมาทานศีล พร้อมกัน พิธีกรอาราธนาพระปริตร พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ ประธานสงฆ์ กล่าวสัมโมทนียกถา พิธีถวายสังฆทาน ประธานและตัวแทนผู้มีเกียรติถวายปัจจัยไทยธรรม ผู้ร่วมพิธีกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศล / พระสงฆ์อนุโมทนา พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ออกรับบิณฑบาตจากประชาชน ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร เสร็จพิธี

2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-18
2019-05-31
2019-05-01
2019-02-13