เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


มาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่า


ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันปรากฎปัญหามลพิษทางอากาศจากค่าปริมาณฝุ่นละอองสูงเกินมาตรฐาน ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการเผาในที่โล่ง ทำให้มีการฟุ้งกระจายของฝุ่นละอองและเขม่าควันเป็นพื้นที่กว้าง ส่งผลกระทบด้านสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของประชาชน ทั้งยังก่อให้เกิปัญหาไฟป่าลุกลามสร้างความเสียหายต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง #เพื่อให้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันไฟไหม้หญ้าและกองขยะในพื้นที่รกร้างว่างเปล่าของ เขตเทศบาลตำบลท่ายาง ได้รณรงค์ให้ประชาชนงดการเผาขยะ หรือเผาหญ้า ในเขตเทศบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้ ในฤดูแล้งนี้ ❤️ด้วยความปราถนาดีจาก ❤️ นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี
2020-04-15
2020-03-29
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-23
2019-10-22
2019-10-22
2019-10-18
2019-05-31