เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อม


กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แจ้งผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้รับการคัดเลือกผลการปฏิบัติงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมโครงการจัดการสิ่งแวดล้อมสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ขอขอบคุณทุกกำลังใจจากพี่แม่พี่น้องประชาชนทุกท่าน ที่มอบให้กับ ทีมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน ในการพัฒนาท่ายางของเราให้เจริญ อย่างยั่งยืนต่อไป
2020-06-24
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-01
2020-06-01
2020-04-15
2020-03-29
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23