เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น บริบาล และระดับชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา ระดับชั้น บริบาล อายุ ตั้งแต่ 2 ปีขั้นไป ระดับชั้นอนุบาล ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปโดยผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่ายาง โทร 075-189110 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
2020-09-01
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-12
2020-08-06
2020-07-28
2020-07-24
2020-06-25
2020-06-24
2020-06-15