เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


รับสมัครนักเรียนชั้นบริบาลและอนุบาล ประจำปีการศึกษา 2563


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับชั้น บริบาล และระดับชั้นอนุบาล ในปีการศึกษา ระดับชั้น บริบาล อายุ ตั้งแต่ 2 ปีขั้นไป ระดับชั้นอนุบาล ตั้งแต่ 3 ปี ขึ้นไปโดยผู้ปกครองสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลท่ายาง โทร 075-189110 ต่อ 113 ในวันและเวลาราชการ
2020-06-24
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-01
2020-06-01
2020-04-15
2020-03-29
2019-12-26
2019-10-23
2019-10-23