เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563


กิจกรรมปล่อยปลาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 24 กรกฏาคม 2563 เทศบาลตำบลท่ายาง นำโดย นางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเศมนตรี ณ ท่าน้ำลอยกระทง ชมรมอนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำ และท่าน้ำ พ่อท่านหนอม วัดท่ายาง เพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาศวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
2020-08-12
2020-08-12
2020-08-06
2020-07-28
2020-07-24
2020-06-25
2020-06-24
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-01