เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


พุธ พัฒนา ซอยเจริญอุทิศ


พุธ พัฒนา นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี พร้อมด้วยรองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลงพื้นที่พัฒนาถนนเจริญอุทิศ และซอยข้างธนาคารกรุงศรี เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้เกิดความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย แก่พี่น้องประชาชนในละแวกนั้น และผู้ที่สัญจรไปมา
2020-08-12
2020-08-12
2020-08-06
2020-07-28
2020-07-24
2020-06-25
2020-06-24
2020-06-15
2020-06-11
2020-06-01