เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


เทศบาลตำบลท่ายาง #ขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓


เทศบาลตำบลท่ายางขอเชิญร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ๐๖.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ บริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า 💙พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ 💙เวลา ๑๗.๐๐ น พิธีถวายเครื่องสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลาประชาคมอำเภอทุ่งใหญ่ 💙💙ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ : เครื่องแบบปกติขาว ไม่สวมหมวก จิตอาสาพระราชทาน : ชุดจิตอาสาพระราชทาน ประชาชน : ชุดผ้าไทย หรือชุดสุภาพโทนสีฟ้า ๑. *ประดับ(๑) เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรษา ๕ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๕ (๒) เข็มที่ระลึกตราสัญลักษณ์ พระราชพิธีราชาภิเษก พุทธศักราช ๕๖๒ (๓) เข็มที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 1๒ สิงหาคม ๒๕๕๙ ๒. ผู้ร่วมพิธีสวมหน้ากากผ้าอนามัยสีขาว หรือหน้ากากสีขาวตลอดการเข้าร่วมพิธีหรือกิจกรรม
2021-04-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-02
2021-02-19
2021-02-03
2020-12-10
2020-12-09
2020-09-01
2020-08-13