เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง


ข่าวประชาสัมพันธ์ 🍧ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง🍧 👉กำหนดการชำระภาษี ภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2563 (เฉพาะปี 2563) 💥การผ่อนชำระภาษี💥 👉ค่าภาษี 3,000 บาทขึ้นไป ผ่อนได้ 3 งวด 👉ค่าภาษีปี 2563 ลดค่าภาษี ร้อยละ 90 👉ค่าภาษี สูงกว่าที่เคยชำระ บรรเทาค่าภาษีร้อยละ 25 หากชำระเกินกำหนดจะต้องเสียเบี้ยปรับ และเงินเพิ่ม ❤️เบี้ยปรับ 10% ของค่าภาษี กรณีมาชำระภาษีก่อนได้รับหนังสือแจ้งเตือน 20% ของค่าภาษี กรณีมาชำระภาษีภายในกำหนดตามหนังสือแจ้งเตือน 40% ของค่าภาษี กรณีไม่ชำระภาษี ในเวลากำหนด ตามหนังสือแจ้งเตือน ❤️เงินเพิ่ม 1% ต่อเดือนของค่าภาษี และเงินเพิ่ม จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกเดือน
2020-09-01
2020-08-13
2020-08-12
2020-08-12
2020-08-06
2020-07-28
2020-07-24
2020-06-25
2020-06-24
2020-06-15