เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง


ขอเชิญพี่น้องประชาชนชาวเทศบาลตำบลท่ายาง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งนายกเทศมนตรี และสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ในวันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม 2564 เวลา 08.00-17.00 น. ณ. หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อในทะเบียนบ้าน ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งเทศบาลตำบลท่ายาง โทร 081 3706351
2021-04-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-02
2021-02-19
2021-02-03
2020-12-10
2020-12-09
2020-09-01
2020-08-13