เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ตรวจสอบสิทธิเลือกตั้งได้ที่ไหน_หากไม่มีรายชื่อต้องทำอย่างไร


ก่อนวันเลือกตั้ง 20 วัน สามารถตรวจสอบรายชื่อจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้ที่ ป้ายประกาศหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง และป้ายประกาศประจำหน่วยเลือกตั้ง ดังนี้ เขตที่ 1 หน่วยที่ 1 ศาลาหอฉันท์วัดท่ายาง 📍เขตที่ 1 หน่วยที่ 2 ศาลาวิมุตติดุษฏีบัณฑิต วัดท่ายาง 📍เขตที่ 2 หน่วยที่ 1 โรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ายาง 📍เขตที่ 2 หน่วยที่ 2 โรงคลุมของเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่ายาง 👉#ตรวจสอบผ่านช่องทางออนไลน์👈" http://www.thayangcity.go.th คลิ๊กที่ ระบบตรวจสอบสิทธิการเลือกตั้ง "https://stat.bora.dopa.go.th/Election/enqelectloc/ โดยกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก หรือสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต 👉#ก่อนวันเลือกตั้ง 15 วัน กกต. จะส่งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและที่เลือกตั้งให้ถึงบ้าน หรือที่เรียกว่าหนังสือแจ้งเจ้าบ้าน 👉#หากไม่มีรายชื่อ👈 หากเห็นว่าไม่มีชื่อตนเองให้แจ้งนายทะเบียนท้องถิ่น โดยนำหลักฐานสำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มาแสดง โดยต้องแจ้งก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า 10 วัน (17 มีนาคม 2564) ☎สอบถามรายละเอียกเพิ่มเติมได้ที่☎ สำนักทะเบียนท้องถิ่น เทศบาลตำบลท่ายาง ในวันและเวลาราชการ
2021-04-05
2021-04-01
2021-04-01
2021-03-02
2021-02-19
2021-02-03
2020-12-10
2020-12-09
2020-09-01
2020-08-13