เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 4 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 25 ต.ค. 2560 ]59
2 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 [ 9 ต.ค. 2560 ]54
3 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560 [ 5 ต.ค. 2559 ]56
4 แผนจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการปฏิบัติงานตามแผน [ 12 ม.ค. 2559 ]56