เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บและพัฒนารายได้
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
2 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
3 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
4 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 9 ธ.ค. 2563 ]13
5 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง อัตราภาษีป้ายตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 9 ธ.ค. 2563 ]11
6 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2564 [ 30 พ.ย. 2563 ]11
7 กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีป้าย พ.ศ.2563 [ 30 พ.ย. 2563 ]12
8 งานทะเบียนพาณิชย์ [ 25 พ.ย. 2563 ]14
9 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 2 ม.ค. 2563 ]14
10 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]14
11 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ม.ค. 2563 ]11
12 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 2 พ.ย. 2560 ]13
13 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]14