เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
งานจัดเก็บรายได้
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 2 ม.ค. 2563 ]50
2 พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม [ 2 ม.ค. 2563 ]54
3 งานทะเบียนพาณิชย์ [ 2 พ.ย. 2560 ]79
4 พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 [ 2 พ.ย. 2560 ]76
5 พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 [ 2 พ.ย. 2560 ]70
6 ประกาศยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีประจำปี พ.ศ.2561 [ 3 ต.ค. 2560 ]80