เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 14 [ 31 พ.ค. 2563 ]12
2 เทศบัญญัติ เรื่องการควบคุมการเลี้ยงเหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2561 [ 26 ก.ย. 2562 ]4
3 พระราชบัญญัติ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 [ 31 มี.ค. 2562 ]0
4 เทศบัญญัติ เรื่องการจัดการสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2557 ]0
5 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2556 [ 6 ม.ค. 2557 ]2
6 เทศบัญญัติ เรื่องการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ.2556 [ 8 ม.ค. 2556 ]3
7 เทศบัญญัติ เรื่องการติดตั้งบ่อดักไขมันบำบัดน้ำเสียในอาคาร พ.ศ.2555 [ 20 ต.ค. 2554 ]2
8 เทศบัญญัติ เรื่องการประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์มาตรฐาน พ.ศ.2552 [ 12 ม.ค. 2553 ]4