เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
นโยบายการบริหารงานทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่ง กำหนดภารกิจและหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลสามัญของ กองคลัง ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 8 พ.ย. 2562 ]11
2 คำสั่ง กำหนัดงานและหน้าที่ความรับผิดชอบของกองการศึกษา [ 11 ต.ค. 2562 ]11
3 คำสั่ง แต่งตั้งและมอบหมายงานพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของกองช่าง [ 9 ต.ค. 2562 ]11
4 นโยบาย กลยุทธิ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ระยะเวลา 3 ปี (2561-2563) [ 3 ต.ค. 2562 ]10
5 คำสั่ง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 6 ก.พ. 2562 ]12
6 คำสั่ง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลท่ายาง [ 3 ม.ค. 2562 ]11