เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ว่าจ้างได้ว่าจ้าง บริษัท เอสทีจี กรุ๊ป ๙๙๙ จำกัด โดย นายวุฒิชัย ธีระนันทกุล ดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงไฟจราจรบริเวณสี่แยกท่ายาง โดยทำการรื้อฐานเสาไฟและเสาสัญญาณจราจร จำนวน 4 ต้น พร้อมรื้อดวงโคม LED ชนิด 4 ดวงโคม (แดง-เหลือง-เขียว-เขียวลูกศร ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด แล้วทำการวางฐานเสาไฟและเสาไฟสัญญาณจราจรจำนวน 4 ต้น พร้อมติดตั้งดวงโคม LED ชนิด 4 ดวงโคม(แดง-เหลือง-เขียว-เขียวลูกศร ขนาดไม่น้อยกว่า 300 มม.) พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 4 ชุด เทฐานคอนกรีตรองตู้ พร้อมโครงสร้างหลังคาเมทัลชีท เสาสแตนเลส ไม่น้อยกว่า 2 เสา พร้อมอุปกรณ์ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง ตามแปลนเทศบาลตำบลท่ายาง กำหนดส่งมอบงานภายใน 45 วัน นับจากวันทำสัญญาจ้าง ค่าจ้างเป็นเงิน 400,000 บาท (สี่แสนบาทถ้วน) โดยสัญญาเริ่มตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 สิ้นสุดสัญญาจ้างภายในวันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ตามสัญญาเลขที่ 003/2561 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561 นั้น บัดนี้ผู้รับจ้างได้ดำเนินงานจ้างแล้วเสร็จ ซึ่งส่งมอบงานจ้างวันที่..17 สิงหาคม 2561 .และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าวในวันที่. 22 สิงหาคม 2561.เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 ส.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง