เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายาง ได้ดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างโรงคลุมของเล่นเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคธีรนันเจริญกิจ โดยนายธีระยุทธ แซ่แฮ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างในวันที่ 18 พฤษภาคม 2561 และเทศบาลตำบลท่ายางจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ดาวน์โหลดไฟล์

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรืองการตรวจรับงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 พ.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง