เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง ตามที่ เทศบาลตำบลท่ายางได้ว่าจ้าง หจก.ไพศาลเมืองทอง ซึ่งเป็นผู้รับจ้าง สำหรับดำเนินการโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทุ่งสง – ทุ่งใหญ่ บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว งวดที่ 1 และงวดสุดท้ายแล้ว โดยเทศบาลจะดำเนินการตรวจรับงานจ้างโครงการดังกล่าว ในวันที่ 2 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป เพื่อความโปร่งใสและเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร เห็นควรประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนผู้สนใจได้รับทราบ

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่องการตรวจรับงานจ้าง
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 มี.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง