เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว

โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วย เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีความประสงค์จะดำเนินการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้งเทศบาลตำบลท่ายาง จำนวน 1 คัน กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดวันทำสัญญาซื้อขาย นั้น งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ โครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ของเทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 ก.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง