เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง ด้วยเทศบาลจะดำเนินการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง จำนวน 1 คัน งบประมาณ 2ารป้องกันนังกล่าวในช่วงหน้าฝนเสีย2,500,000.- บาท (สองล้านห้าแสนบาทถ้วน)กำหนดส่งมอบพัสดุภายใน 180 วัน นับถัดจากวันทำสัญญาซื้อขาย

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถเครนกระเช้าซ่อมไฟฟ้าพร้อมติดตั้ง
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 พ.ค. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง