เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง

โครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งพื้นที่ไหล่ทางเดิมให้ได้ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 8,000.00 ตารางเมตร ลงหินคลุกไหล่ทางขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 800.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร ทั้ง 2 ฝั่ง หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 6,400.00 ตารางเมตร พร้อมเกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 2 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช กำหนดส่งมอบงานภายใน 60 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง นั้น งบประมาณที่ตั้งไว้เป็นเงิน 495,000 บาท (สี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ราคากลางเป็นเงิน 502,000 บาท (ห้าแสนสองพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการปรับปรุงไหล่ทางหินคลุกถนนสายทุ่งใหญ่ - พระแสง
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง