เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ

    เอกสารประกอบ ประกาศเปิดเผยราคากลางจัดซืัอวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 เม.ย. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง