เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางโดยทำการติดตั้งกันสาดทางเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายางและโรงอาหาร จำนวน 2 จุด โดยมีรายละเอียดดังนี้ จุดที่ 1 เชื่อมระหว่างโรงอาหารและอาคารเรียน ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตรรายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด จุดที่ 2 กันสาดด้านหน้าอาคารเรียน ขนาดกว้าง 2.50 เมตร ยาว 23.00 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณโครงการ หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงและต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 24 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง