เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง

    รายละเอียดข่าว

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง

 

โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง โดยทำการซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคาร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ติดตั้งฝ้าเพดาน ปูกระเบื้องพื้น ซ่อมแซมประตูหน้าต่าง ติดตั้งระบบสุขาภิบาล ติดตั้งสุขภัณฑ์ รายละเอียดตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลท่ายางกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์แบบชั่วคราวก่อนดำเนินการก่อสร้าง จำนวน 1 ป้าย และติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแบบถาวรเมื่อโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 ป้าย ณ บริเวณบ้านพักของเทศบาลตำบล ท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนดส่งมอบงานภายใน 90 วัน นับถัดวันทำสัญญาจ้าง    เอกสารประกอบ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักของเทศบาลตำบลท่ายาง
 
    วันที่ลงข่าว
: 22 ก.พ. 2560
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง