เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง


โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

    รายละเอียดข่าว

โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล โดยทำการเกรดเกลี่ยปรับแต่งคันทางเดิม ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาวรวม 295.00 เมตร แล้วลงดินลูกรังหรือหินผุ ยกระดับคันทางให้ได้ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 295.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.50 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,180.00 ตารางเมตร เกรดเกลี่ยบดอัดเรียบตลอดสาย ณ บริเวณสถานที่กำจัดขยะของเทศบาลตำบลท่ายาง หมู่ที่ 2 ตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณเป็นเงินทั้งสิ้น 229,000 บาท (สองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)    เอกสารประกอบ โครงการปรับปรุงถนนภายในบริเวณหลุมฝังกลบขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 
    วันที่ลงข่าว
: 28 พ.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง