เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
E-Services


แจ้งขอบ้านเลขที่

    รายละเอียดข่าว

ท่านสามารถดาวโหลดแบบฟอร์ม การขอบ้านเลขที่ ภายในเขตเทศบาลตำบลท่ายาง ได้

ติดต่อสอบถาม หรือยื่นเอกสารการขอบ้านเลขที่ได้ที่ กองช่าง เทศบาลตำบลท่ายาง โทร 075-489110 ต่อ 108 ในวันและเวลาราชการ    เอกสารประกอบ แจ้งขอบ้านเลขที่
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ