เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565


วันนี้ 20 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้มอบหมายให้ นายทวีป เพชรด้วง รองนายกเทศมนตรี เปิดโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ปะจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมและวิธีการทํางานที่สุจริตโปร่งใสของข้าราชการ และสามารถนำไปใช้ในการ ทำงานและการดำเนินชีวิตได้
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22