เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


การประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


วันนี้ จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดให้มีการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20