เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


การประชุม เพื่อจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖


วันนี้ จันทร์ ที่ 10 ตุลาคม 2566 เทศบาลตำบลท่ายาง ได้จัดให้มีการประชุมจัดทำร่างแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง โดยมีคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาลตำบลท่ายาง เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-31
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-24
2024-05-15
2024-05-13