เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมประชุมประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570


ด้วยเทศบาลตำบลท่ายาง ได้กำหนดจัดประชุมประชาคม เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 และการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570 ฉบับบทบทวนรอบปีงบประมาณ 2566 ในวันพุธ ที่  7  ธันวาคม 2565 เวลา 08.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลท่ายาง

2023-10-02
2023-10-02
2023-09-29
2023-09-29
2023-09-27
2023-09-25
2023-09-22
2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20