วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และสอบถามถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลท่ายาง
#การประชุมหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566


วันพฤหัสบดี ที่ 9 พฤศจิกายน 2566 เวลา 15.30 น. นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 เพื่อติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบาย และสอบถามถึงปัญหา และแนวทางแก้ไข ในการดำเนินงานในด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมใหญ่เทศบาลตำบลท่ายาง
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22