วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง และนางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลท่ายาง และบริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันลอยกระทง ประจำปี 2566
" />
  เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


พุธพัฒนาทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลท่ายาง และบริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันลอยกระทง ประจำปี 2566


วันพุธ ที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.00 น.
นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง ได้มอบหมายให้นายทวีป เพชรด้วง และนางสาวนุจรี ช่วยคุ้ม รองนายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ลงพื้นที่ทำความสะอาด พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าน้ำศูนย์อนุรักษ์พันธ์สัตว์น้ำเทศบาลตำบลท่ายาง และบริเวณลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า เพื่อจัดเตรียมสถานที่ในวันลอยกระทง ประจำปี 2566
2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-12-02
2023-11-29
2023-11-27
2023-11-23
2023-11-22