เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1 ประจำปี งบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง


วันนี้ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น.
    นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลท่ายาง ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลท่ายาง เพื่อสรุปโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลสอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 - มิถุนายน 2566 และเพื่อพิจารณาแผนการดูแลรายบุคคลของผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิงและบุคคลอื่นที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำเดือนธันวาคม 2566 - พฤศจิกายน 2567

2024-07-23
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-11
2024-07-10
2024-07-09
2024-07-05
2024-07-05
2024-07-01