เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


ขอแจ้งการชำระภาษีป้าย สามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ ชำระด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ(Internet Banking) สามารถใช้โทรศัพท์สแกนจ่ายผ่านQR Code หรือ BAR CODE


เทศบาลตำบลท่ายาง ได้อำนวยความสะดวก ในการชำระภาษีป้าย ประจำปี 2565 โดยสามารถชำระภาษีผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ ชำระด้วยแอพพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ(Internet Banking) สามารถใช้โทรศัพท์สแกนจ่ายผ่านQR Code หรือ BAR CODE ทั่งนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานพัฒนารายได้ กองคลัง เทศบาลตำบลท่ายาง โทร 075-489323 ต่อ 107

2022-03-01
2022-03-01
2022-01-24
     NO Gift Policy
2022-01-05
2021-10-01
2021-10-01
2021-09-20
2021-09-09
2021-09-02
2021-07-05