เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


NO Gift Policy


ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่ายาง อวยพรปีใหม่ด้วยการส่งมอบการ์ดอวยพร หรือการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ งดให้ หรือ รับของขวัญของกำนัล รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส และในวารดิถีปีใหม่นี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายางทุกท่านประสพแต่ความเจริญ มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นตามหลักะรรมาภิบาล บริการพี่น้องประชาชนขาวเทศบาลตำบลท่ายางต่อไป

2022-05-05
2022-03-01
2022-03-01
2022-01-24
     NO Gift Policy
2022-01-05
2021-10-01
2021-10-01
2021-09-20
2021-09-09
2021-09-02