เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 


NO Gift Policy


ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลท่ายาง อวยพรปีใหม่ด้วยการส่งมอบการ์ดอวยพร หรือการ์ดอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ งดให้ หรือ รับของขวัญของกำนัล รวมถึงประโยชน์อื่นใดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานที่ดี และส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานอย่างโปร่งใส และในวารดิถีปีใหม่นี้ ขอให้เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลท่ายางทุกท่านประสพแต่ความเจริญ มีสุขภาพพลานมัยสมบูรณ์แข็งแรง มีความสุขในการทำงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ โปร่งใส ยึดมั่นตามหลักะรรมาภิบาล บริการพี่น้องประชาชนขาวเทศบาลตำบลท่ายางต่อไป

2023-02-01
2023-01-16
2023-01-13
2022-12-28
2022-12-08
2022-11-28
2022-11-21
2022-10-10
2022-10-05
2022-09-28