เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ประกาศสภา
ข้อมูลทั้งหมด 36 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 กำหนดสมัยประชุม-ประจำปี-2566-และสมัยแรก-ปี-2567 [ 11 มิ.ย. 2567 ]7
2 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]5
3 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
4 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
5 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]2
6 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2566 [ 11 มิ.ย. 2567 ]3
7 ระเบียบสภาเทศบาลตำบลท่ายาง ว่าด้วยการดำเนินกรของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ.2565 [ 27 ธ.ค. 2565 ]3
8 ประกาศ การกำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ ประจำปี 2565 และสมัยแรก ประจำปี 2566 [ 28 ก.พ. 2565 ]44
9 หนังสือส่ง นัดประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง [ 17 ก.พ. 2565 ]39
10 ประชาสัมพันธ์ นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี ๒๕๖๕ [ 15 ก.พ. 2565 ]33
11 ประกาศ เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ [ 28 ม.ค. 2565 ]39
12 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 26 พ.ย. 2563 ]210
13 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี2563 [ 23 พ.ย. 2563 ]228
14 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2563 [ 30 ก.ย. 2563 ]216
15 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2) ประจำปี 2563 [ 20 ส.ค. 2563 ]253
16 ประชาสัมพันธ์นัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 2 ) ประจำปี 2563 [ 17 ส.ค. 2563 ]225
17 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 10 ส.ค. 2563 ]212
18 ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่3 (ครั้งที่ 1) ประจำปี 2563 [ 6 ส.ค. 2563 ]255
19 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลท่ายาง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 [ 3 ก.ค. 2563 ]256
20 การรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2563 [ 25 ก.พ. 2563 ]223
 
หน้า 1|2