เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

    รายละเอียดข่าว

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

     เอกสารประกอบ

รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ