เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/การมอบหมายการปฏิบัติงาน


คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ