เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/การมอบหมายการปฏิบัติงาน


คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องปลัดเทศบาลมอบอำนาจหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องปลัดเทศบาลมอบอำนาจหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล
 
    วันที่ลงข่าว
: 2 ก.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ