เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/การมอบหมายการปฏิบัติงาน


คำสั่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คำสั่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
 
    วันที่ลงข่าว
: 17 พ.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ