เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน


ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    รายละเอียดข่าว

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

    เอกสารประกอบ

ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 ม.ค. 2566
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ