เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 
สายที่ไม่อยากรับ (Don’t call me)
 
ผู้เสพคือผู้ป่วย 2
 
ผู้เสพคือผู้ป่วย 1
 
ทุนประกอบอาชีพ 2
 
ทุนประกอบอาชีพ 1
 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 1
 
การสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตอนที่ 2
 
ผู้เสพ คือ ผู้ป่วย
 
สาระสำคัญของพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. 2510
 
รณรงค์ สวมหมวกกันน็อค
 
ร่วมโหลด ร่วมใช้ ร่วมใจ พิชิตโควิต-19
 
รณรงค์สร้างจิตสำนึกการขับรถให้ถูกกฎจราจร
 
#ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2563 อัพเดทล่าสุด ลด 90% สิ่งที่ต้องรู้ก่อน + พร้อมตัวอย่างการคำนวณภาษี
 
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
วันเทศบาลท่ายางพบประชาชน
 
วีดีทัศน์ท่ายาง2019
 
ประสัมพันธ์เพลง 3 อาร์สา