เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


พิธีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระประจำปี 2565 ณ วัดควนสระบัว


#พิธีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระประจำปี 2565 ณ วัดควนสระบัว ... วันนี้ 11 ตุลาคม 2565 (แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ) เทศบาลตำบลท่ายาง นำโดย นายชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรี ได้จัดงานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะและลากพระ ประจำปี 2565 ณ วัดควนสระบัว เป็นการสืบสานประเพณีตามแบบโบราณ โดยมีนายสงวนพงศ์ พินสุวรรณ นายอำเภอทุ่งใหญ่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี ...สำหรับประเพณีตักบาตรเทโว 2565 หรือ ตักบาตรเทโวโรหณะ มีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาล หลังจากพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมโปรดพุทธมารดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ตลอดเข้าพรรษา ขณะเสด็จกลับลงมาพุทธศาสนิกชนได้รอรับเสด็จด้วยการใส่บาตร
2023-05-23
2023-04-18
2023-03-03
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-01
2023-01-18
2023-01-16
2022-10-20
2022-10-11