เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


โครงการหนูน้อยเกษตรพอเพียง


ขอขอบพระคุณท่านชัยธิศักดิ์ อำลอย นายกเทศมนตรีตำบลท่ายาง และพี่ๆพนักงานเทศบาลตำบลท่ายาง ที่ช่วยอุดหนุนผักของเด็กๆ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเด็กนักเรียนเพื่อที่จะดำเนินโครงการดีๆ ต่อไปอย่างต่อเนื่อง #โครงการหนูน้อยเกษตรพอเพียง# #โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลท่ายาง#
2023-05-23
2023-04-18
2023-03-03
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-01
2023-01-18
2023-01-16
2022-10-20
2022-10-11