เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
 


ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งกระทงเข้าประกวด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565


🥳เทศบาลตำบลท่ายาง ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ ส่งกระทงเข้าประกวด ในงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ในวันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ 100 ปี สมเด็จย่า 🎈เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 🎊ยื่นเอกสารการสมัครหรือติดต่อสอบถามได้ที่ 🎈 เทศบาลตำบลท่ายาง กองการศึกษา (ชั้น 2) โทร 075-489110 ต่อ 113 หรือ 081-7889976 สามารแสกน QR Code หลักเกณฑ์การประกวด ได้ที่"https://drive.google.com/file/d/1EtWH9g_plpQ-NVaoMXHGwUwO6JweYVPR/view?usp=sharing&fbclid=IwAR0AtsiZo3LMe0b9wJh_WEMn6wT-sR9A69CS8fqRdEBt5Q30UxkB_bH20uo
2023-05-23
2023-04-18
2023-03-03
2023-02-20
2023-02-17
2023-02-01
2023-01-18
2023-01-16
2022-10-20
2022-10-11