เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 26 เม.ย. 2566 ]10
2 สรุปผลรายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน รอบ 6 เดือนหลัง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]6
3 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2565 (ตุลา 64- มีนา65) [ 4 เม.ย. 2565 ]85
4 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานทะเบียนราษฏร (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]75
5 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน กองสวัสดิการสังคม (รอบ 6 เดือน) ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 เม.ย. 2565 ]71
6 กองช่าง ประจำปีงบประมาณ 2564 (6เดิอนแรก) [ 22 เม.ย. 2564 ]149
7 กองคลัง [ 1 เม.ย. 2564 ]154
8 กองสวัสดิการสังคม [ 1 เม.ย. 2564 ]143
9 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม [ 1 เม.ย. 2564 ]143
10 ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน งานทะเบียนราษฎร เทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 1 เม.ย. 2564 ]147