เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน


การวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การวิเคราะห์การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : กองคลัง