เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 31 พ.ค. 2559 ]16
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]18
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 พ.ค. 2559 ]15
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2559 ]16
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 31 พ.ค. 2559 ]16
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 31 พ.ค. 2559 ]17
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]14
8 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 พ.ค. 2559 ]15
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2559 ]15
10 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 31 พ.ค. 2559 ]15
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 พ.ค. 2559 ]15
12 การขอเลขที่บ้าน [ 31 พ.ค. 2559 ]17
13 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]15
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน [ 31 พ.ค. 2559 ]17
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 [ 31 พ.ค. 2559 ]17
16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 31 พ.ค. 2559 ]17
17 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]16
18 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]17
19 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]16
20 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]18
 
หน้า 1|2