เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร [ 31 พ.ค. 2559 ]87
2 การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]95
3 การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 พ.ค. 2559 ]86
4 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2559 ]91
5 การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 [ 31 พ.ค. 2559 ]89
6 การขอใบอนุญาตจัดตั้งตลาด [ 31 พ.ค. 2559 ]86
7 การขอใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]89
8 การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 31 พ.ค. 2559 ]87
9 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 31 พ.ค. 2559 ]99
10 การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน [ 31 พ.ค. 2559 ]85
11 การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ [ 31 พ.ค. 2559 ]90
12 การขอเลขที่บ้าน [ 31 พ.ค. 2559 ]92
13 การขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร [ 31 พ.ค. 2559 ]91
14 การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน [ 31 พ.ค. 2559 ]92
15 การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตร 33 [ 31 พ.ค. 2559 ]96
16 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 [ 31 พ.ค. 2559 ]89
17 การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]94
18 การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]89
19 การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]85
20 การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ [ 31 พ.ค. 2559 ]92
 
หน้า 1|2