เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คู่มือประชาชน
ข้อมูลทั้งหมด 39 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การรับแจ้งการเกิด กรณีการแจ้งสำนักทะเบียนอื่น [ 31 พ.ค. 2559 ]13
22 การรับแจ้งการตาย กรณีตายในบ้าน และตายนอกบ้าน [ 31 พ.ค. 2559 ]14
23 การรับแจ้งการย้ายเข้า [ 31 พ.ค. 2559 ]14
24 การรับแจ้งการย้ายปลายทาง [ 31 พ.ค. 2559 ]14
25 การรับแจ้งการย้ายออก [ 31 พ.ค. 2559 ]14
26 การรับชำระภาษีป้าย [ 31 พ.ค. 2559 ]14
27 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 31 พ.ค. 2559 ]13
28 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ [ 31 พ.ค. 2559 ]14
29 การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ [ 31 พ.ค. 2559 ]14
30 คู่มือด้านทะเบียนบ้าน [ 31 พ.ค. 2559 ]13
31 คู่มือด้านทะเบียนทั่วไป(การหย่า) [ 2 พ.ค. 2559 ]15
32 คู่มือด้านทะเบียนราษฏร(การตาย) [ 2 พ.ค. 2559 ]14
33 คู่มือด้านทะเบียนราษฏร(การเกิด) [ 2 พ.ค. 2559 ]14
34 กรณีเปลี่ยนชื่อตัว หรือชื่อสกุล [ 2 พ.ค. 2559 ]15
35 กรณีบัตรประชาชนเดิมหมดอายุ [ 2 พ.ค. 2559 ]14
36 กรณีบัตรหายหรือบัตรถูกทำลาย [ 2 พ.ค. 2559 ]14
37 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับบัตรประชาชน [ 2 พ.ค. 2559 ]13
38 เอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนราษฎร [ 2 พ.ค. 2559 ]13
39 ความรู้เกี่ยวกับงานทะเบียนทั่วไป [ 2 พ.ค. 2559 ]12
 
|1หน้า 2