เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทน/การมอบหมายการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คำสั่งผู้อำนวยการกองช่าง [ 23 พ.ค. 2565 ]395
2 คำสั่งผู้อำนวยการกองการศึกษา [ 17 พ.ค. 2565 ]247
3 คำสั่งผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม [ 17 พ.ค. 2565 ]166
4 คำสั่งผู้อำนวยการกองสาธารณสุข [ 11 พ.ค. 2565 ]159
5 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ สำนัก กอง หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น [ 2 พ.ค. 2565 ]581
6 คำสั่งผู้อำนวยการกองคลัง [ 4 เม.ย. 2565 ]276
7 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้รักษาการเเทนปลัดเทศบาล [ 2 มี.ค. 2565 ]419
8 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการเเทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล [ 1 ก.พ. 2564 ]499
9 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการเเทนปลัดเทศบาล [ 27 ม.ค. 2564 ]305
10 คำสั่งเทศบาลตำบลท่ายางเรื่องปลัดเทศบาลมอบอำนาจหน้าที่การงานให้แก่รองปลัดเทศบาล [ 2 ก.ค. 2563 ]216