เทศบาลตำบลท่ายาง อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.thayangcity.go.th
 
 
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบระมาณ 2566 [ 25 ก.ย. 2566 ]23
2 รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการกาบขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 20 เม.ย. 2566 ]35
3 รายงานการดำเนินการ ตามนโยบาย "สุจริต โปร่งใส นครศรีธรรมราชใสสะอาด 2566 และ งดรับ งดให้ ของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ 1 มี.ค. 2566 ]29
4 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบระมาณ 2565 [ 23 ก.พ. 2566 ]37
5 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]29
6 ประกาศ เรื่อง นโยบายไม่รับของวัญ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 [ 26 ม.ค. 2566 ]28
7 รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิการของเทศบาลตำบลท่ายาง ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 1 ก.พ. 2565 ]108
8 ประกาศเทศบาลตำบลท่ายาง เรื่อง เจตนารมณ์ไม่รับของขวัญหรืองของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ( No Gift Policy ) [ 24 ม.ค. 2565 ]133
9 ประกาศ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 24 ม.ค. 2565 ]107
10 คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 10 ม.ค. 2565 ]26
11 รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]102
12 รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส [ 23 พ.ย. 2563 ]170